• Introductie
Op dit moment ontvangt de receptie vragen over hoe Toversluis omgaat met de wereldwijde crisis ‘Corona’ en welk effect dit kan hebben op bijvoorbeeld de reeds lopende reserveringen maar ook de huidige gang van zaken binnen Toversluis. Zo vragen bezoekers zich nu af of we (binnenkort) gaan sluiten of deels activiteiten zullen gaan schrappen.

Wij kunnen deze vragen grotendeels beantwoorden door te melden dat wij de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) opvolgen en dus nauwlettend in de gaten houden hoe de status van het algemeen uitgeschreven advies zich vordert. Wij controleren dit meerdere malen per dag.


• Toch doen we een klein stukje extra; het ‘Toversluis twee landen protocol’.
Omdat wij wonen en werken in een grensgebied hebben wij te maken met ook het beleid en de aanpak vanuit het land van onze zuiderburen, namelijk; België.
We merken dat de aanpak in het treffen van maatregelen om het verspreiden tegen te gaan, ietwat verschilt van elkaar (zeker op lokaal niveau).
We hebben daarom besloten een protocol te handhaven wat vanuit beide landen beïnvloedt word en wat dus het best haalbare is om ieder gerust te stellen en scherp te blijven. We blijven echter realistisch en schieten niet in paniek. We hebben er dan ook geen moeite mee om u te laten zien wat wij precies binnen ons bedrijf doen. We publiceren daarom ons huidig en actief protocol voor medewerkers gewoon op deze pagina van de website.

Hoe dan ook…en bij wat wij als bedrijf ook doen, het begint bij u:

• Was meerdere keren per dag uw handen
• Hoest en/of nies in de armplooi/elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Schudt geen handen en vermijd zoveel mogelijk het ‘hand-gezichtcontact’


• Bronnen  •  GGD Zeeland  •  RIVM  •  Feiten over het virus

Huidig ‘Toversluis twee-landen protocol’ bestemd voor bezoekers.
Datum laatste aanpassing/akkoord: 15 maart 2020: 10.00 uur

TOVERSLUIS IS -TOT NADERE BERICHTGEVING- GESLOTEN.


Huidig ‘Toversluis twee-landen protocol’ bestemd voor medewerkers.
Datum laatste aanpassing/akkoord : 15 maart 2020: 07.00 uur

– Medewerkers op leeftijd (kwetsbare groep) zijn uitgeroosterd’ om contact met grotere groepen mensen te vermijden (toegevoegd 12 maart)
– Medewerker met ziekteverlof bij stevige verkoudheid (toegevoegd 12 maart)
– Vermijd het handen schudden in begroetingen

– Veel vaker handen wassen (minimaal 1x per 2 uur en/of bij ‘achterdocht’)
– Niesen en hoesten in de elleboog/armplooi
– Wees meer bewust van kruisbesmetting in je schoonmaakwerkzaamheden
– Alle keukenmedewerkers dienen de standaard hygiëne regels (volgens normale schema’s en roosters) uit te voeren
– Alle keukenmedewerkers in het ‘all you can eat restaurant’ dienen handschoenen te dragen en deze bij ‘achterdocht’ te verversen
– Alle counter/zaal medewerkers dienen handschoenen te dragen en bij ‘achterdocht’ te verversen
– Spoelbakken (voor glaswerk) bar en counter mogen niet langer gebruikt worden
– (Glas)Vaatwasmachines minstens 2x per dag compleet verversen
– Strengere hygiënecode bij afwassen van bestek, glaswerk, borden etc; werk nauwkeuriger!