Register van verwerkingsactiviteiten ‘Toversluis Family Fun Parc’ 

1. Contactgegevens / identiteit van de organisatie:
• Toversluis Family Fun Parc (“M” in Events)
• KvKnr 22052561
• Nieuwstraat 83 • 4524 EG Sluis
• Telefoon: 0031117461111
• E-mail: info@ toversluis.nl
• E-mail: info@ minevents.nl (backoffice)
• https://www.toversluis.nl

2. ‘Functionaris voor gegevensverwerking’ Toversluis Family Fun Parc:
De heer M.Spetic, te bereiken via: info @ toversluis.nl.

3. In het ‘Handvat RIE’ van Toversluis Family Fun Parc is het privacybeleid gedocumenteerd.

4. Door Toversluis Family Fun Parc te verwerken persoonsgegevens:
• Voornaam, achternaam, adres en telefoonnummer
• Emailadres (klanten en medewerkers)
• Geboortedatum (klanten en medewerkers)
• Sofinummer/BSN (medewerkers)
• Nummer identiteitskaart/paspoort (medewerkers)
• Bankrekeningnummer (IBAN) (medewerkers en soms klanten)
• Geboortedatum en Geboorteplaats (medewerkers)

5. Toversluis Family Fun Parc verwerkt persoonsgegevens van:
• haar klanten (voor het verwerken van reserveirngen)
• haar medewerkers 
• stagiaires
• sollicitanten
• uitzendkrachten en payrollmedewekers

6.Toversluis Family Fun Parc slaat de persoonsgegevens op:
• in de zgn ‘digitale agenda’ – excellbestand – voor verwerking van reserveringen
• in relevante software t.b.v. informatieverwerking (zoals e-mailprogramma en online ‘forum’)
• in relevante documenten t.b.v. de praktijkvoering van Toversluis Family Fun Parc (overzichten reserveringen, draaiboeken en inlegvellen en formulieren in veiligheidsprotocollen en logboeken)
• in de personeelsmappen, dossiers en overeenkomsten v.w.b. de medewerkers en sollicitanten
• in de specifieke ordners v.w.b. stagiaires, sollicitanten, uitzendkrachten en ‘snuffelstage-lieden’

7. Hoe komt Toversluis Family Fun Parc aan de persoonsgegevens?
• De Gasten/bezoekers maken gebruik van de e-mail om te reserveren maar ook via de website (online reserveren). Daarnaast worden er ook telefonische reserveringen gedaan. In alle gevallen geldt dat de gasten/bezoekers de gegevens afstaan en aanbieden in de wetenschap dat deze worden gebruikt om een reservering te verwerken. 

• Aan (nieuwe stagiaires) sollicitanten, uitzendkrachten en payroll-medewerkers worden de gegevens gevraagd via een sollicitatieformulier en zal via de ‘intromap voor nieuwe medewerkers en huishoudelijk reglement’ kenbaar worden gemaakt hoe om te gaan met persoonlijke gegevens van anderen. Er wordt rekening gehouden met de jeugdige leeftijd van de werknemer(s).

8. Met wie deelt Toversluis Family Fun Parc de verkregen persoonsgegevens ?
• werknemers en inleen payroll medewerkers
• derden indien relevant, zoals:
– accountant 
– softwareleverancier
– leveranciers (hieronder wordt ook verstaan de payroll- en uitzendorganisatie)
– verzekeringsmaatschappij
– advocaat
– overheidsinstanties
– deurwaarder

9. Met welk doel kunnen persoonsgegevens gedeeld/aangewend worden ?
• verzorgen van de reservering en de daaruit eventueel voortvloeiende administratie t.a.v. facturering 
• opmaak en inhoud van personele zaken en dossiers (verwerking mutaties)

10. Persoonsgegevens mogen niet onder druk van Toversluis Family Fun Parc verkregen worden, maar dienen vrijelijk ter beschikking te worden gesteld. Als persoonsgegevens niet mogen/kunnen worden gedeeld, houdt Toversluis Family Fun Parc zich het recht voor dit te documenteren

11. De verkregen persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk

12. De verkregen persoonsgegevens kunnen door verstrekker te allen tijde worden ingetrokken

13. De verkregen persoonsgegevens kunnen door verstrekker te allen tijde worden ingezien en zo nodig worden aangepast/gecorrigeerd

14. T.b.v.  relaties en de werknemers die via Toversluis Family Fun Parc persoonsgegevens verwerken sluit Toversluis Family Fun Parc/”M”in Events een ‘Geheimhoudingsverklaring’ af ; deze overeenkomst is te allen tijde bij Toversluis Family Fun Parc opvraagbaar. 

Dergelijke overeenkomsten zijn afgesloten met:
• Accountant en verzekeringsadviseur
• ZZP’ers binnen de organisatie
• Werknemers/payroll- en uitzendkrachten

15. Toversluis Family Fun Parc past per half jaar een zgn. analyse ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) toe en controleert deze verklaring/policy. Zonodig wordt deze aangepast. en geupdate. 

16. Toversluis Family Fun Parc zorgt voor een adequate digitale en niet-digitale beveiliging van de persoonsgegevens (w.o. een beveiligde verbinding naar de website(s)).

17. In geval van incidenten m.b.t.  persoonsgegevens wordt een incidentenregistratie bijgehouden en wordt de persoonsgegevensverstrekker op de hoogte gebracht. Toversluis Family Fun Parc onderneemt dan de (aantoonbare) moeite de betrokken personen te melden over het voorval.