Het sponsorplan van Toversluis Family Fun Parc

Introductietekst op Wikipedia over sponsoring: ‘Een sponsor is een persoon of organisatie, meestal een bedrijf, die een activiteit, een individu, een evenement, een vereniging, een groep personen etc. steunt door geld of andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit.’

Toversluis Family Fun Parc ontvangt zeer regelmatig een sponsorverzoek vanuit non-profit organisaties, sport- en verenigingsleven en/of de evenementen-wereld. Alle verzoeken worden door ons zorgvuldig behandeld, maar aangezien het aantal sponsoring aanvragen jaarlijks stijgt, is besloten een aantal richtlijnen op te stellen. Hieronder kunt u de richtlijnen lezen.

Activiteiten/initiatieven die in aanmerking komen:

 • Kindgerelateerde evenementen, in de regio Zeeuws-Vlaanderen (tot en met 12 jaar)
 • Kindgerelateerde evenementen, in de Belgische regio het Meetjesland (tot en met 12 jaar)
 • Activiteiten en/of initiatieven van welzijns/belangenorganisaties ten behoeve van minderheden
 • Activiteiten en/of initiatieven van sportverenigingen met een jeugdafdeling binnen hun organisatie
 • Sportactiviteiten en/of evenementen met kinderen als doelgroep (of met een programmaonderdeel voor kinderen)
 • Initiatieven ter promotie van de regio Zeeuws-Vlaanderen
 • Projecten waarbij onderwijs doelmatig gericht is op de promotie van regio, bedrijfsleven en/of maatschappelijk gerichte instelling(en)
 • Instellingen met als doelstelling het verbeteren van de levenskwaliteit van kinderen

Facebookpagina

Uiteraard geldt voor elk verzoek dat een ‘tegenprestatie’ welkom is. Omdat wij graag een groot publiek willen bereiken, wordt de officiële Facebookpagina van Toversluis hiervoor ingezet. Het concept is eenvoudig en levert geld op. De opbrengsten kunnen gebruikt worden om de doelstelling van de aanvraag te verwezenlijken. Overigens verwacht Toversluis geen tegenprestatie als de aanvraag de verbetering van levenskwaliteit tot doelstelling heeft.

Hoe het in de praktijk werkt:

 • De aanvrager streeft naar een manier om nieuwe leden aan te dragen voor de Facebookpagina van Toversluis
 • Elk nieuw lid is een euro waard. Vooraf is de sluitingsdatum van het werven vastgesteld.
 • De aangedragen leden worden vermenigvuldigd met een euro
 • Het maximum te ‘verdienen’ bedrag is € 850,00 euro (ofwel 750 leden, dit wordt beloond met een extra uitkering van € 100,00)
 • Het aantal leden dat twee weken na sluitingsdatum nog lid is, is het aantal leden dat telt

Gelieve sponsoring aanvragen met een bedrag hoger dan € 850,00 te richten aan: marketing @ minevents.nl


⇒ Openingstijden • Parkeren • Huisregels • Facebook • Contact